سفارش تبلیغ
صبا
نهم دیماه

بسم الله الرحمن الرحیم

روز عاشورا در سال 1388 مصادف با روز ششم دی ماه بود. در این روز گروهی که خود رامنتسب به فرقه سبز می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند و در چارچوب سناریویهایی از قبلطراحی شده با طرح شعارهایی علیه نظام اسلامی و ارزش‌های آن، با هلهله کردن و کف‌زدنبه عزاداران حسینی حمله‌ور شدند و حتی برخی از خیمه‌های عزاداری را به آتش کشیدند.

حرمت‌شکنی بی‌مهابای ارزش‌های مقدس توسط فتنه‌گران، علاوه بر نشان دادنماهیت انحرافی این جریان، واکنش حماسی و بی‌نظیر ملت را در نه دی به دنبال داشت. دراین روز مردم به صورت متحد و یکپارچه در برابر فتنه‌گران به صحنه آمدند و تجدیدمیثاق با ولی فقیه و ارزش‌های اسلام و انقلاب، آتش فتنه را خاموش کردند.

درپی شکل‌گیری این حماسه بزرگ تاریخی، مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف خود در اینسال‌ها همواره این اتفاق عظیم را تبیین نمودند و ابعاد متفاوت آن را به گوش مردمهمیشه پایبند به انقلاب رساندند.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام در 1/1/1389

بدخواهانی که سی سال است علیه این انقلاب و علیه این مردم هر کاری توانستند، کردند، اینها هم فرصت را مغتنم شمردند و با تبلیغاتِ خودشان وارد میدان شدند. بیش از این، کاری نمی توانستند بکنند. اگر آمریکائی ها و انگلیسی ها و صهیونیستها میتوانستند نیرو وارد خیابانهای تهران بکنند، یقین بدانید میکردند. اگر برایشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه را آنچنان که می خواهند، هدایت کنند، می کردند. منتها می دانستند که این کار به ضررشان تمام میشود. تنها کاری که می توانستند بکنند، این بود که در صحنه ی تبلیغات، در صحنه ی سیاست جهانی، از آشوبگر، از اغتشاشگر حمایت کنند. رؤسای جمهور کشورهای مستکبر در این قضیه وارد میدان شدند؛ اغتشاشگران خیابانی و خرابکارانی را که با آتش زدن میخواهند موجودیت خودشان را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند؛ شاید بتوانند اوضاع را آنچنان که طبق میل خودشان است، در افکار عمومی دنیا و کشورمان تصویر و ترسیم کنند؛ اما شکست خوردند.

قوی ترین و آخرین ضربه را ملت در روز نهم دی و بیست و دوی بهمن وارد کرد. کار ملت ایران در بیست و دوم بهمن، کار عظیمی بود؛ نُه دی هم همین جور. یکپارچگی ملت آشکار شد. همه ی کسانی که در عرصه ی سیاسی به هر نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدند دشمن در صحنه است، وقتی فهمیدند اهداف پلید دشمن چیست، نسبت به آن کسانی که قبلاً به آنها خوشبین هم بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند که راه انقلاب این است، صراط مستقیم این است.

 

 

بیانات ایشان در خطبه نماز جمعه تهران در 14/3/1389

شما دیدید فتنه ای به وجود آمد، کارهائی شد، تلاشهائی شد، آمریکا از فتنه گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلبها دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه ی این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در روز بیست و دوی بهمن، آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد. ایران امروز، جوان امروز، تحصیلکرده ی امروز، ایرانیان امروز، آنچنان وضعیتی دارند که هر توطئه ای را دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی زمینه چینی کند، به توفیق الهی توطئه را خنثی می کنند. منتها توجه داشته باشید؛ باید تقوا پیشه کنیم. آنچه ما را قوی می کند، تقواست؛ آنچه ما را آسیب ناپذیر می کند، تقواست؛ آنچه ما را به ادامه ی این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار میکند، تقواست.

 

از دیگر بیانات ایشان در مورد نهم دی ماه

در قضیه‌ى 9 دى سال 88 یک نکته اساسى است و آن نکته برمیگردد به هویت انقلاب وماهیت انقلاب. یعنى همان روحى که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و آن حضور عظیمِبى‌نظیرِ تاریخى در سال 57، همان روح در ماجراى 9 دى نشان داده شد؛ کمااینکه درقضایاى گوناگونِ دیگر هم نشان داده شده، لیکن در 9 دى به شکل بارزى نشان داده شد؛به طورى که جاى انکار و تردید و تأمل براى هیچ کس از بدخواهان و دوستان و دشمنان ودیگران باقى نگذارد. آن روح چه بود؟ روح دیانتِ حاکم بر دلهاى مردم بود. پس اینجاما دو تا عنصر در کنار هم داریم، یک عنصر، عنصر مردم است؛ که مردم در هر کشورى، درهر جامعه‌اى، اگر چنانچه همت کنند، بصیرت به خرج بدهند، عمل کنند و وارد میدانبشوند، میتوانند همه‌ى مشکلات را حل کنند. یعنى بزرگترین کوه‌ها در مقابل حضور مردماز بین میرود؛ میتوانند کوه‌هاى بزرگ را جابه‌جا کنند. این یک حقیقت آشکارى است کهبسیارى از تحلیلگران اجتماعى در کشورهاى اسلامى و دیگر کشورها آن را درست لمسنکردند، درک نکردند؛ ما این را لمس کردیم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما هم همین بود.

عنصر دوم هم عنصر ایمان دینى مردم است. ایمان دینى، آن معجزه‌گرى است که قادر استاولاً همه‌ى مردم را بسیج کند و بیاورد، ثانیاً آنها را در صحنه نگه دارد، و ثالثاًسختى‌ها را براى آنها هموار و آسان کند؛ هیچ ایمان دیگرى این خصوصیت را ندارد. ایمان دینى میگوید شما اگر چنانچه فائق شدید و پیش بردید، پیروزید؛ اگر کشته همشدید، پیروزید؛ اگر زندان هم افتادید، پیروزید؛ چون به وظیفه عمل کردید. وقتى کسىیک چنین اعتقاد و ایمانى داشت، دیگر شکست برایش معنا ندارد؛ لذا وارد میدان میشود. این همان عاملى است که در صدر اسلام هم اثر کرد، در انقلاب ما هم اثر کرد؛ 9 دى اینرا نشان داد.

9دى یک نمونه‌اى بود از همان خصوصیتى که در خود انقلاب وجود داشت؛ یعنى مردم احساسوظیفه‌ى دینى کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالحِ خودشان را انجام دادند. عمل صالحاین بود که توى خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم ایران اینند. با این حرکتمردم، آن حجم عظیم تبلیغات دشمن که میخواست فتنه‌گران را مردم ایران معرفى کند واینجور نشان بدهد که مردم ایران از انقلابشان، از نظامشان برگشتند، بکلى نقش بر آبشد؛ یعنى مردم نشان دادند که این، مردم ایران است. تحلیلگران خارجى وقتى نگاهکردند، گفتند از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضى گفتند از بعد از حرکات اولانقلاب، هیچ اجتماعى با این بزرگى، با این تپش، با این شور و هیجان وجود نداشته، کهمردم وارد میدان شدند. این، حقیقت 9 دى است.این  حرکت، حرکت بزرگى بود و کار بزرگى هم انجام داد. فتنه‌ى 88 تنها آن چیزى نبودکه توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌دارى بود، یک بیمارىعمیقى درست کرده بودند، اهدافى داشتند، زمینه‌ها و مقدمات فراوانى برایش چیده شدهبود، کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى بسیار خطرناکى دنبال این کار بود، که با اینبرخوردهاى گوناگون سیاسى و امنیتى و اینها حل نمیشد؛ یک حرکت عظیم مردمى لازم داشت؛که این حرکت، حرکت 9 دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند. لذاحادثه‌ى 9 دى یک حادثه‌ى ماندنى در تاریخ ماست. من آن سال هم گفتم پارسال بود یاپیرارسال بود که این حادثه، حادثه‌ى کوچکى نیست. این حادثه، شبیه حوادث اول انقلاباست. این حادثه بایستى حفظ شود، بایستى گرامى داشته شود.

یکى از خصوصیات دیگرى که در حادثه‌ى 9 دى هست، که باز آن را کاملاً به حوادث انقلابنزدیک میکند، مسئله‌ى عاشوراست. یعنى در حوادث اول انقلاب هم محرّم پیش آمد و امامآن نکته‌ى عظیمِ عجیبِ تاریخى را بیان کردند: «ماهى که خون بر شمشیر پیروز است». این حرف کوچکى نیست: پیروزى خون بر شمشیر.

رهبر معظم انقلاب خاطرنشانکردند: "ماها عادت کرده‌ایم، این حرفها را هى تکرار میکنیم؛ کأنه عمقش گاهى ازیادمان میرود. خون بر شمشیر پیروز میشود، مظلوم بر ظالم فائق مى‌آید، کشته برکُشنده فائق مى‌آید؛ این همان چیزى است که در عاشورا پیش آمد. امام این را در محرّمسال 57 مطرح کردند، در قضیه‌ى 9 دى هم باز پاى امام حسین(ع) در میان بود، پاىعاشورا در میان بود. اگر آن حرکات سخیف و در واقع گریه‌آور از سوى این گروه‌هاىایضاً سخیف، در عاشورا پیش نمى‌آمد، این حرکت عظیم و این تحرک عمومى مردم معلومنبود به این شکل به وجود بیاید. اینجا هم پاى عاشورا در میان بود."

نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه‌گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلى معنا دارد؛ این نشانه‌ى این است که این مردمبیدارند، هشیارند. دشمنان ما باید این پیام را بگیرند. آن کسانى که خیال میکنندمیتوانند میان نظام و میان مردم جدائى بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، نظامخود مردم است، مال مردم است.

متنی زیبا در مقابل تهدید اسرائیل

آقای اسرائیل ! در خبرها شنیدم که می خواهی به ما حمله کنی . اتفاقا تصمیم بسیار خوبی گرفته ای . می خواهی با این کارت به همه نشان دهی که هیچ ما را نشناختی ،درست است تو ما را نمی شناسی اما اجداد ما را که یادت هست ؟ بچه های خیبر را می گویم ،بدر را ،خندق و فتح المبین را می گویم ،والفجر 8 و کربلای 5 را می گویم .

آری ما بچه های همان هاییم .الآن هم دلمان برای کلاشینکف خیلی تنگ شده است .برای سنگرهای خاکی دلمان برای سربندهای یازهرا و لبخندهای بی ریا یه ذره شدهو سرمان هم حال و هوای نیزه سواری کرده است !

ما دلمان برای این تنگ شده که یکبار هم که شدهادای همت و باکری و خرازی و کاظمی و چمران و زین الدین و بابایی و صیاد و شیرودی و دوران و ... را در بیاوریم .

حمله کن !اصلا جان مادرت همین امروز حمله کن .فقط یادت باشد که اینجا عراق و افغانستان نیست ،اینجا لبنان هم نیست .اینجا ایران است و نامش به همان اندازه بلند است که نام تو کوچک .

آری اینجا افغانستان نیست که جنگ داخلی داشته باشد و تو بخواهی میانجیگری ما را بکنی ما با همه اختلاف نظرهایی که در کشورمان داریم ولی همه فرزندان سید علی خامنه ای هستیم .

ما با او تا آخرین گلبول قرمز خونمان عهد بسته ایم !خون ، کمترین چیزی است که فدایش می کنیم .سید علی لب تر کند ، شکمت سفره است نگاه کند پرچمت زیر پاهاست اشاره کند تلاویو ویران است .فرمان بدهد ، 7 میلیون یهودی را دوباره آواره می کنیم .حمله کن ولی بدان که قدس مال ماست قبله ی اول ماست احترامش کمتر از مکه نیست اتفاقا از وقتی شنیدیم می خواهی حمله کنی خوشحال تر شده ایم چند وقتی است بچه ها حال و هوای نماز خواندن در بیت المقدس در سرشان است اصلاً ما دوست داریم به مناطق جنگی راهیان نورمان فلسطین را هم اضافه کنیم !

حمله کن !اما فراموش نکن که ما نواده گان سلمان فارسی هستیم همان یار اهل بیت پیامبر که از آنان هم شد ما مقتدایمان حسین است ما از بچه گی شیر را از سینه مادرانمان با ذکر یا حسین خورده ایمو اولین چیزی که زیر زبان ما گذاشته اند تربت پاک حسین علیه السلام بوده است ما قبله ی نمازمان مکه استولی قبله ی دلمان کربلاست مگر سجده پایانی زیارت عاشورای ما را ندیدی؟

راستی حسین را که می شناسی ؟شاهزاده ی حیدر کرار علی ابن ابی طالب !

تاریختان را ورق بزن خواهی دید علی همان است که درِب قلعه ی خیبر شما یهودیان را با یک دست از جا کند حسین پسر آن علی است حسین همان است که وقتی در برابر ده ها هزار نفر یزیدی ایستاد ، لحظه ای ترس به دلش راه نداد و تا آخرین قطره خونش در راه دین خدا ایستادگی کرد حسین آن روز 72 نفر همراهش بودند که مثل خودش ،و البته قبل از خودش ، جانشان را فدای حسین کردند ،ما الآن در ایران 70 میلیون فدایی حسین داریم ،که به هیچ وجه منتظر نیستند سید علی فرمان دهدهمان اشاره اش برای نابودی تو کفایت می کند ما ضرب المثلی داریم که می گوید : آزموده را آزمودن خطاست تو که ما را در این سی سال زیاد آزموده ای و البته شناخته ای تو می دانی که ما بچه های مستضعفیم و باکی از جنگ نداریم ،مصداق همان جمله هستیم که خمینی عزیز گفت :

 « ما مرد رمضانیم و از تحریم نمی ترسیم »

تو ما را می شناسی و از خشم عاشورایی مان هم خبر داری نه دی را که فراموش نکرده ای؟

ساندیس و نی ساندیس را هم که می دانی چیست !ساندیس مال ماست و وظیفه نی اش فرو رفتن در چشم تو....

و اما جمله آخر : قضیه امان نامه حضرت عباس علیه السلام ثابت کرد که اگر عباس هم باشی باز هم دشمن برای جدا کردنت از ولایت ، برایت امان نامه می آورد.


+ نوشته شـــده در شنبه 91 اسفند 5ساعــت ساعت 5:52 صبح تــوسط عیسی معلم | نظر بدهید