سفارش تبلیغ
صبا
حساب کار دستشان آمد

 بسم الله الرحمن الرحیم

امام

وقتی إتمام حجت می کرد. دوست و دشمن حساب کار دستش می آمد. هر دو خیس می کردند. دشمن تمام وجودش  را و دوست چشمانش را. حتما پیامهای تاریخی إمام را در رابطه با مرتد إعلام کردن سلمان رشدیِ ملعون و نیز جلوگیری از سقوط أهواز و شکست حصر آبادان و حفظ جزائر مجنون شنیده اید. وقتی إمام پیام می داد، دشمن فقط عقب می نشست و گوش می کرد. زیرا این یک فرمان إلهی بود. و خود هم گفته بود: والله تا به حال از هیچ چیز (جز خدا) نترسیده ام.

امام


وقتی مردم این تصویر را از گیرنده های خودشان در روز ورود إمام به ایران و در بهشت زهرا (سلام الله علیها) دیدند، به خوبی پی به أندوه آن مرد بزرگ در رابطه با از دست رفتگان و شهدای قیام بردند. شاید إمام در فکر این است که اینها به خاطر قیام من رفته اند. یا شاید در فکر این است که خون چند هزار نفر دیگر باید نهال إسلام را آبیاری کند. خوب زمانبندی کرده بود. اگر أهل دل باشی از آن جمله اش که فرمود: إنتظار فرج از نیمه خرداد کشم، در می یابی که چقدر عالی در پی عشاقش، پر کشید. او بعد از شهداء نتوانست طاقت بیاورد. چه خوب شاعر این نکته را به شعر در آورد آنجا که اینطور سرود؛

رفتند یاران چابک سواران                          از پـی آنان پیـر جمـاران

شاهرخامام 

اینم دو تا عکس داش مشی از مراد و مرید، تا باورت بشه إمام بین المللی بود. به خاطر همینه که أفرادی مثل شاهرخ ضرغام که یکه بزن محله و شهر بودند، در مقابلش لنگ أنداختند و وقتی مردانگی این بت شکن را دیدند (از آنجا که عاشق مردانگی بودند) زنجیر و دستمال  گردن و هزار کوفت و زهر مار دیگه رو از گردن در آوردند و جاش چفیه أنداختند. در این میان شاهرخ پیشدستی کرد و با خالکوبی فدایت شوم خمینی روی سینه اش به إستقبال گلوله های دشمن رفت. خدا هم سینه او را با کالیبر تانک خریداری کرد، و در موزه بهشت جاودانه نمود.

امام

هنوز هم تن إستکبار از نام و عکسش به لرزه می افتد. وقتی به کنار أروند می روی و می بینی این عکس بر روی تابلویی بزرگ در مقابل چشمان آمریکاییها و إنگلیسیها و بلکه تمام جهانیان نقش بسته و در زیر آن هم به زبان منحوس خودشان و ألبته درشت نوشته شده: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، إحساس عزت و سربلندی می کنی.

رهبران دینی

فرزندان مرام خمینی در هر جا که باشند، خاری هستند بر چشم مستبدین و زورگویان. هنوز سید حسن، درسها و صدای استادش، شهید چمران را که دست پرورده مرام خمینی بود، با حسرت مرور می کند. و در إمتحانی سهمگین چه خوب توانست، قدرت و عزت شیعه را در 33 روز، در مقابل دید همه دنیا به نمایش بگذارد. و در مقابل أستادش رو سپید باشد.

بهشتیبهشتیهمت

 

و اکنون این إمام خامنه ای است که یک تنه در مقابل هر عامل إستکبار در داخل و خارج، إیستاده است. و کِشتی إنقلاب را در تلاطم وحشی دریای نفاق و تزویر و شبهه و فتنه و إستبداد و إستعمار، هدایت می کند. اوست یگانه علمدار توحید و إنسان دوستی و حق و حقیقت. علمداری که زیر پرچمی هایش او را نمی شناسند. بله عزیزان آقا تنهاست. بسیاری از عمارها و مالک أشترهای او چندی است که بار سفر بسته اند. و هر از چند گاهی یکی دیگر قدم در راه فلاح أخروی می گذارد. و رهبرمان تنهاتر می شود.

اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای

فرا رسیدن دهه فجر را به همه ملت ایران تبریک عرض می کنم


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93 بهمن 12ساعــت ساعت 4:21 عصر تــوسط عیسی معلم | نظر