سفارش تبلیغ
صبا
حذف شعار مرگ بر آمریکا

 

آیت الله علم الهدی (در مورد حرف آقای هاشمی رفسنجانی که گفته بودن امام رحمة الله علیه موافق با حذف شعار مرگ بر آمریکا بود) فرمودند:


آیت الله علم الهدی

جای بسی تعجب است که بعضی ها از انقلابی بودن خسته شدند و نسبت هایی را به امام رحمة الله علیه می دهند     !!


امام بالاتر از برائت آمریکا یعنی برائت از مشرکین را با راه انداختن " حج ابراهیمی" به همه ی مردم جهان انتقال دادند  .


وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند ما به این دولت اعتماد داریم منظورشان این نیست که ماهیت آمریکا تغییر کرده نخیر ماهیت آمریکا تغییر نکرده ولی رهبرمعظم انقلاب دست دولت را در این زمینه باز گذاشته است و همیشه همین طور بوده ولی دقت داشته باشید که همیشه قبل از این کار نصیحت می کنند وماهیت اصلی آمریکا را یاد آور می شوند.

 


 


+ نوشته شـــده در جمعه 92 مهر 19ساعــت ساعت 8:11 عصر تــوسط عیسی معلم | نظر
برچسب ها: حذف مرگ بر آمریکا، هاشمی رفسنجانی، آیت الله علم الهدی